Köprü Yalıtım ve Köprü Yalıtım Uygulamaları

Köprü Yalıtım ve Köprü Yalıtım Uygulamaları

Köprü Yalıtım ve Köprü Yalıtım Uygulamaları - SERVET USL

Köprü Yalıtım ve Köprü Yalıtım Uygulamaları

Köprü Yalıtım Uygulamaları betonarme köprülerin suya dayanıklılığını artırmak için, Köprü yalıtımı tüm beton hareket ve inşaat derzlerinin yanı sıra, betona veya gömülü çelik donatıya ciddi zarar gelmesini önlemek için köprü tabliyelerinin su geçirmezliğini sağlama işlemidir.

Köprü Yalıtım karayolları, demiryolları ve raylı taşımacılık yapan ulaşım ağları inşaatlarında köprü ve viyadüklerde geçilmesi zorunlu açıklıklarla karşılaşılmaktadır. Genellikle büyük sanat yapıları olarak adlandırılan köprü ve geçit sistemleri gerek duydukları teknolojileri nedeniyle pahalı yatırımlardır ve hizmet ömürlerinin mümkün olduğunca uzun olması istenir. Oysa, yağış suyu, don ve buzlanmaya karşı kullanılan kimyasallar hizmet ömürlerini olumsuz etkiler. Bu nedenle Köprü Yalıtım betonarme köprü ve viyadüklerin yalıtımlarında en asgari olarak su yalıtımlarının yapılmasında elastomerik bitümlü örtüler tercih edilmelidir.

Otoyollar ağırlıklı olarak kullanılan bitümlü örtünün, fren ve demeraj kuvvetlerinden gelen  yatay yüklere dayanıklı olması, alt ve üst elemanlara aderansının iyi ve sıcak olarak dökülen aşınma aşınma tabakası ısısına dayanıklı olmalıdır.

Köprü Yalıtımı dinamik yükleme nedeniyle, her türlü hareketi barındırmak ve korumayı sürdürülmesi için köprü tabliyeleri elastik köprü sistemleri ile korunmalıdır.

Avantajları

  • Özellikle düşük sıcaklıklarda elastik, çatlak köprüleme özellikleri
  • Klorürlere ve yakıt, yağlar ve hidrolik sıvılar gibi otomotiv kimyasallarına direnç.
  • Seviye ve alt tabaka koşullarındaki farklılıkları yerleştirmek ve yerleştirmek kolaydır
  • Trafik kapanma sürelerini azaltmak için hızlı uygulama.

Köprü Yalıtım Uygulamaları

Köprü Yalıtım Betonarme yapılarda donatı olan çeliğinin korozyona uğramasına karşı korunmasında çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Su yalıtımı bu önlemler içinde de büyük bir öneme sahip olduğundan, korozyona karşı su yalıtımı sağlanmalıdır.

Köprü Yalıtım Uygulamaları

Köprü yalıtımları korozyona karşı su yalıtımı denildiği zaman akla ilk gelen, sulu zeminlerdeki yapıların temelleri ve köprü viyadük gibi sanat yapılarının tabliyelerinin korunmasıdır. Köprü yalıtımı Köprü ve viyadük tabliyelerinde de suyun birikmemesi ve kışın yapılan tuzlama çalışmaları sırasında oluşan klor iyonlarından etkilenmemesi için mutlaka köprü su yalıtımı yapılmalıdır. Bu nedenle Köprü yalıtım ve viyadüklerde su yalıtımı, yüksek mukavemetli, 4mm kalınlıkta, polimer bitümlü membranların tabliye üstüne yapıştırılmasıyla gerçekleştirilir.

Köprü Yalıtım Su yalıtımının katmanı üstüne daha sonra asfalt aşınma tabakası serilerek imalat tamamlanır. Benzer şekilde, yapıların temelleri de suya karşı yalıtılmalıdır. Bunların mukabilinde Aksi takdirde, beton içine nüfuz edecek su, ortamın alkalinitesini düşürebilir ve bu su içinde bulunabilecek klor iyonları korozyona ve neticede yapının taşıyabileceği yük kapasitesini azaltarak yapı güvenliğini tehlikeye sokar.

köprü yalıtım

köprü yalıtım

Köprü Yalıtımı

Betonarme köprülerin dayanıklılığını artırmak için köprü yalıtım, tüm beton hareket ve inşaat derzlerinin yanı sıra betona veya gömülü çelik donatıya ciddi zarar gelmesini önlemek için köprü döşemelerinin su geçirmez olması gerekir. Dinamik yükleme nedeniyle, köprü tabliyeleri, herhangi bir harekete uyum sağlamak ve korumayı sürdürmek için elastik, çatlak köprüleme sistemleri ile korunmalıdır.

Avantajlar
  • Özellikle düşük sıcaklıklarda elastik, çatlak köprüleme özellikleri
  • Yakıt, yağlar ve hidrolik sıvılar gibi klorürlere ve otomotiv kimyasallarına karşı direnç.
  • köprü yalıtım Kurulumu ve seviye ve alt tabaka koşullarındaki varyasyonları barındırması kolaydır
  • Trafik kapanma sürelerini azaltmak için hızlı uygulama.